Kelembagaan

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIODATA RUKUN WARGA (RW) DESA RAWAKALONG

No Nama Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Jabatan No SK dan Tgl Pengangkatan
1 NURDIYANSYAH Bogor, 21-04-1982 S1 KETUA RW 001 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
2 TAMIT Bogor, 25-06-1972 SLTP KETUA RW 002 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
3 MADI MACIT Bogor, 12-04-1980 SLTA KETUA RW 003 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
4 ARTA SADIKIN Bogor, 27-03-1975 SD KETUA RW 004 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
5 RAMAN Bogor, 02-12-1968 SD KETUA RW 005 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
6 IRWAN Bogor, 16-06-1974 SLTA KETUA RW 006 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
7 YAHYA PATIK Bogor, 06-08-1967 SLTP KETUA RW 007 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
8 MISAR Bogor, 10-12-1965 SD KETUA RW 008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
9 MAWAR Bogor, 06-06-1974 SLTP KETUA RW 009 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
10 YANTO Bogor, 07-12-1974 SD KETUA RW 010 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
11 LINAM Bogor, 19-03-1975 SLTA KETUA RW 011 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
12 JAWANIH Bogor, 13-01-1978 SLTA KETUA RW 012 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
13 BABAY KUSNADI Bogor, 05-02-1971 SD KETUA RW 013 141/03/pem/2016 ( 29-03-2016 )
14 YUSKARNAINI Meulaboh, 12-10-1965 S1 KETUA RW 014 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
15 AYI SUGIARTO. ST Garut, 14-09-1972 S1 KETUA RW 015 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
16 SUGIYARTO Klaten, 25-05-1970 S2 KETUA RW 016 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
17 MAHMUDI Pati, 11-08-1980 S1 KETUA RW 017 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )

 

BIODATA RUKUN TETANGGA (RT) DESA RAWAKALONG

No Nama Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Jabatan No SK dan Tgl Pengangkatan
1 M. SOLEH Jakarta, 17-08-1955 SLTP KETUA RT 001/001 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
2 WAWAN MARWAN Bogor, 06-10-1975 SLTA KETUA RT 002/001 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
3 NANANG Bogor, 02-02-1964 SLTA KETUA RT 003/001 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
4 IRWAN Ace,h 05-08-1969 S1 KETUA RT 004/001 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
5 IWAN SETIAWAN Bogor, 19-04-1972 SD KETUA RT 001/002 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
6 SUPRIYADI Bogor, 15-04-1970 SLTA KETUA RT 002/002 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
7 DIAN HERMAWAN Bogor, 18-06-1979 SLTA KETUA RT 001/003 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
8 JUMARI IBENK Bogor, 05-11-1980 SLTP KETUA RT 002/003 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
9 BUDI HERMAWAN Gn.Kidul,27-07-1971 SLTA KETUA RT 003/003 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
10 EDY  HUMAEDI Bogor, 10-08-1972 S1 KETUA RT 004/003 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
11 AHMAD IMAM RIDALLAH Jakarta, 08-07-1972 SLTA KETUA RT 005/003 141/    /pem/2017 ( 02-03-2017 )
12 RULIANTO Kebumen, 03-09-1983 SLTA KETUA RT 006/003 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
13 OMBON Bogor, 12-12-1971 SD KETUA RT 001/004 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
14 IWAN Bogor, 03-08-1965 SD KETUA RT 002/004 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
15 DULOH Bogor, 13-04-1949 SD KETUA RT 003/004 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
16 LIMAN SULAEMAN Bogor, 18-03-1971 SD KETUA RT 001/005 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
17 KIJUK JUMA Bogor, 02-03-1960 SD KETUA RT 002/005 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
18 SARJITO Bogor, 17-03-1958 SD KETUA RT 003/005 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
19 SARJIONO Bantul, 12-04-1980 SLTA KETUA RT 004/005 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
20 AAT  JUANDA Bogor, 02-06-1965 SLTP KETUA RT 001/006 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
21 A .SUPRIYATNA Bogor, 30-04-1955 SLTA KETUA RT 002/006 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
22 NAJA NURHAYAT Bogor, 14-01-1975 SLTA KETUA RT 003/006 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
23 JAELANI Jakarta, 21-05-1965 SLTP KETUA RT 004/006 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
24 YAYAT SUDRAJAT Bogor, 14-04-1971 SLTP KETUA RT 001/007 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
25 SADIH Bogor, 05-01-1971 SD KETUA RT 002/007 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
26 HENDRA SUATAMA Bogor, 14-08-1979 SLTP KETUA RT 001/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
27 SARTA Bogor, 05-05-1974 SD KETUA RT 002/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
28 BAGINDA SIREGAR Jakarta, 28-04-1965 S1 KETUA RT 003/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
29 ALI MAKMUR SIREGAR Tapanuli, 16-04-1981 SLTA KETUA RT 004/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
30 ACHMAD MUSTOFA Porworejo, 03-01-1984 D3 KETUA RT 005/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
31 NAPOLION Tanjung Baru, 03-11-1980 SLTA KETUA RT 006/008 141/    /pem/2017 ( 02-03-2017 )
32 ZULHIDAYAT Kota Pinang, 04-10-1981 S1 KETUA RT 007/008 141/    /pem/2017 ( 02-03-2017 )
33 TASNING Jakarta, 13-08-1958 SLTA KETUA RT 008/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
34 MAMAN SURYAMAN Garut, 05-03-1972 SLTA KETUA RT 009/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
35 SURATNO Sukoharjo, 08-05-1968 SD KETUA RT 010/008 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
36 NARSIN Bogor, 05-01-1968 SLTA KETUA RT 001/009 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
37 HERMAN BAYA Bogor, 15-01-1978 SLTP KETUA RT 002/009 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
38 AYANDI Bogor, 10-03-1969 SD KETUA RT 003/009 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
39 Ny.NACIH Bogor, 05-01-1983 SLTP KETUA RT 001/010 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
40 MADSURI Bogor, 15-06-1975 SD KETUA RT 002/010 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
41 SUPARMAN Paneglang, 05-05-1968 SLTP KETUA RT 003/010 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
42 IMAN Bogor, 10-04-1956 SD KETUA RT 001/011 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
43 USAD USIN Bogor, 01-06-1966 SD KETUA RT 002/011 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
44 DAMIN Bogor, 05-10-1953 SD KETUA RT 001/012 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
45 MARDI Bogor, 13-05-1973 S1 KETUA RT 002/012 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
46 NURJAYA Bogor, 08-08-1967 SD KETUA RT 001/013 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
47 SUPARDI BORJU   SD KETUA RT 002/013 141/    /pem/2017 ( 02-03-2017 )
48 ANANG ZAINI Jakarta,15-03-1960 SLTA KETUA RT 003/013 141/03/pem/2016 ( 29-03-2016 )
49 EDI SUPRIYADI Jakarta, 27-01-1980 SLTA KETUA RT 004/013 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
50 SUSALIT SETYO WIBOWO JogJa, 15-11-1968 S2 KETUA RT 001/014 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
51 KIKI SADIKIN Bandung, 19-03-1978 SLTA KETUA RT 002/014 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
52 ACHMAD DJAZULI Semarang, 11-07-1971 D3 KETUA RT 003/014 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
53 RUDIN S.Pd Jakarta, 24-04-1972 S1 KETUA RT 004/014 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
54 MUHAMMAD HANIF RASJID Jakrta, 31-12-1972 S1 KETUA RT 005/014 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
55 ABDULLAH MASRUR. AMD Malang, 26-09-1980 D3 KETUA RT 006/014 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
56 SUDARYANTO Jakarta, 19-07-1965 S1 KETUA RT 007/014 141/03/pem/2016 ( 29-03-2016 )
57 HERU CAHYONO, ST Pati, 19-09-1980 S1 KETUA RT 008/014 141/03/pem/2016 ( 29-03-2016 )
58 KARTA WIJAYA Tangerang, 20-03-1971 S1 KETUA RT 001/015 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
59 ENDRI SURYA PUTRA Padang, 12-09-1968 S1 KETUA RT 002/015 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
60 SANDI. M, SE Sidoarjo, 26-07-1974 S1 KETUA RT 003/015 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
61 BOBY MARSAPATUBIOKO Surabaya, 14-03-1979 S1 KETUA RT 004/015 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
62 MOCHAMAD ALI Blitar, 21-04-1973 S1 KETUA RT 005/015 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
63 NUNUK HARTANTO Tegal, 26-09-1972 S1 KETUA RT 006/015 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
64 CATUR KUAT PURNOMO Pati, 21-05-1981 S2 KETUA RT 001/016 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
65 WIDODO Karang Anyar, 22-10-1980 S1 KETUA RT 002/016 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
66 SIGIT SUMINARDI Jakarta, 01-12-1962 SLTA KETUA RT 003/016 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
67 HERU SETIONUGROHO Surabaya, 17-09-1986 S1 KETUA RT 004/016 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
68 DANA ISWARA W Semarang, 21-04-1988 S1 KETUA RT 001/017 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
69 AGUS HANAFI Majalengka,17-08-1980 D3 KETUA RT 002/017 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )
70 DWI APRIYANTO, ST Semarang, 05-04-1983 S1 KETUA RT 003/017 141/10/pem/2015 ( 30-08-2015 )

 

KETERANGAN
Jumlah Ketua RT    : 70
Jumlah Ketua RW   : 17
Totar RT dan RW     : 87